Dzień dobry po niemiecku. Pozdrowienia po niemiecku. Zwroty grzecznościowe po niemiecku.

Niemieckie zwroty grzecznościowe. Begrüßungen und Höflichkeitsausdrücke. Dzień dobry Guten Tag Dzień dobry (rano) Guten Morgen


Dzieƒ dobry Guten Tag
Dzieƒ dobry (rano) Guten Morgen
Dzieƒ dobry (dos∏ownie Grüß Gott
„Szcz´Êç Bo˝e”, u˝ywane
na po∏udniu Niemiec)
CzeÊç Hallo
Dobry wieczór Guten Abend
Dobranoc Gute Nacht
Do widzenia Auf Wiedersehen
Do jutra Bis morgen
CzeÊç (na do widzenia) Tschüs
CzeÊç, na razie! Bis bald!
Do zobaczenia wkrótce Bis gleich
Szcz´Êliwej podró˝y Gute Reise
Dzi´kuj´ Danke

Dzień dobry Guten Tag

Dzień dobry (rano) Guten Morgen

Dzień dobry (dosłownie „Szczęść Boże”, używane na południu Niemiec) Grüß Gott

Cześć Hallo

Dobry wieczór Guten Abend

Dobranoc Gute Nacht

Do widzenia Auf Wiedersehen

Do jutra Bis morgen

Cześć (na do widzenia) Tschüs

Cześć, na razie! Bis bald!

Do zobaczenia wkrótce Bis gleich

Szczęśliwej podróży Gute Reise

Dziękuję Danke


Przepraszam Entschuldigung/Verzeihung

Słucham? Bitte?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz