Lekcja 1

Text:
Herr Wagner ist Maler.
Frau Faber ist blond und attraktiv. Sie ist immer nett.
Herr Kahl ist musikalisch. Er ist Pianist.
Fraulein Krall ist begabt. Sie ist Pianistin.
Karl Wagner ist Maler und Anita Wagner ist Malerin.
Doktor Faber ist energisch. Er ist Zahnarzt.
Frau Doktor Schmidt ist auch energisch. Sie ist Arztin.Słownictwo: Wymowa:

Herr Wagner: pan Wagner Her Wagner

Frau Faber: pani Faber Frau Faber

Fraulein Krall: panna Krall Frojlajn Kral

sie ist: ona jest zi ist

blond: blondyn(ka) blond

attraktiv: atrakcyjny atraktiw

nett: miły net

Kahl (imię własne) Kal

musikalisch: muzykalny muzikalisz

er ist: on jest er ist

begabt: uzdolniony begabt

energisch: energiczny energisz

Pianist: pianista Pianist

Pianistin: pianistka Pianistin

Maler: malarz Maler

Malerin: malarka Malerin

Zahnarzt: dentysta Canarct

Zahnarztin: dentystka Canerctin

Arzt: lekarz Arct

Arztin: lekarka Erctin

Schmidt (imię własne) Szmit

und: i,a und

auch: też, także auch

immer: zawsze imer (ima)Litery pobrubione oznaczają, że jest nad nimi dwukropek - przegłos. Wyjątkiem jest niemiecka litera "Schafres S", czyli takie dziwne "B" i oznaczać ją będę poprzez pogrubione "B".Gramatyka:

1. Rzeczowniki pisze się dużą literą.

2. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonyc (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).

3. Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.

Porównajmy:

Pianist - Pianistin

Maler - Malerin

Arzt - Arztin (zauważmy przegłos)

Zadania kontrolne:

1.Proszę uzupełnić po niemiecku:

Herr Faber ist (lekarzem). Frau Wagner ist (lekarką). Fraulein Krall ist (malarką). Er ist (malarzem). Sie ist (pianistką). Er ist (pianistą).

2.Proszę wstawić odpowiednio zaimki osobowe er lub sie w miejsce elementów podkreślonych:

Herr Krall ist energisch.

Herr Wagner ist nett.

Fraulein Wagner ist nett.

Frau Wagner ist energisch.

3.Proszę powiedzieć, że:

On jest miły; ona jest jasnowłosa; on jest energiczny; ona jest atrakcyjna; on jest muzykalny; ona jest utalentowana.

4.Proszę uzupełnić po niemiecku:

Er ist (zawsze) energisch.

Sie ist (także) energisch.

Er ist (także) begabt.

Sie ist (zawsze) nett.Tekst dodatkowy:

Fraulein Faber ist blond, attraktiv und energisch. Sie ist auch begabt. Sie ist Zahnarztin und Pianistin. Sie ist immer nett und elegant. Fraulein Faber ist phantastisch.elegant - elegancki (elegant)

phantastisch - fantastyczny (fantastisz)Odpowiedzi do zadań kontrolnych:

1. Herr Faber ist Arzt/ Frau Wagner ist Arztin/ Fraulein Krall ist Malerin/ Er ist Maler/ Sie ist Pianistin/ Er ist Pianist.

2. Er ist energisch/ Er ist nett/ Sie ist nett/ Sie ist nett.

3. Er ist nett/ Sie ist blond/ Er ist energisch/ Sie ist attraktiv/ Er ist musikalisch/ Sie ist begabt.

4. Er ist immer energisch/ Sie ist auch energisch/ Er ist auch begabt/ Sie ist immer nett.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz