Lekcja 2

Frau Weber ist immer elegant

Frau Faber ist sehr nett. Pani Faber jest bardzo miła.

Frau Wagner ist nicht nett. Pani Wagner nie jest miła.

Herr Becker ist auch nicht nett. Pan Becker też nie jest miły.

Peter Weber ist energisch. Peter Weber jest energiczny.

Er ist aber nicht sehr begabt. Ale on nie jest bardzo zdolny.

Frau Weber ist immer elegant : Pani Weber jest zawsze elegancka:

Frau Weber ist sehr nett, nicht wahr? Pani Weber jest bardzo miła, nieprawdaż(czyż nie) ?

Ja. Tak.

Und sie ist auch sehr musikalisch. I ona jest również bardzo muzykalna.

Sicher, sie ist doch Pianistin. Pewnie (z pewnością), ona jest przecież pianistką.

Sie ist blond und attraktiv. Sie ist immer sehr elegant Ona jest blondynką i atrakcyjna. Jest zawsze bardzo elegancka.

Ja, das ist wahr. Sie ist immer elegant. Aber sie ist nicht immer blond. Tak, to prawda. Ona jest zawsze elegancka. Ale ona nie jest zawsze blondynką.

Słówka: Wymowa:

sehr: bardzo zer

nicht: nie niśt

aber: ale aba

Peter: Piotr Pyjter

Weber: (imię własne) Weber

Becker: (imię własne) Beker

elegant: elegancki elegant

ja: tak ja

sicher: z pewnością, na pewno ziśa, ziśer, zicher

doch: jednak, przecież doch

das: to das

das ist wahr: to prawda das ist war

nicht wahr: nie prawda? niśt war?Gramatyka:

Nicht = nie.

Porównajmy:

*Er ist nicht musikalisch. - On nie jest muzykalny.

Wyrazy nicht i nie mają różną pozycję w zdaniu. Musimy zapamiętać, że na początku zdania w języku niemieckim stoi podmiot, potem czasownik w odmienionej formie osobowej, a potem może być dopiero nicht, ale nie musi.

Er(podmiot) ist(czasownik w formie osobowej) nicht musikalisch. W języku niemieckim nie ma takiej konstrukcji zdania typu: zaprzeczenie przed czasownikiem, np. Er nicht ist musikalisch. Zawsze szyk zdania jest w dosłownym tłumaczeniu, np. On jest nie muzykalny. Zawsze zaprzeczenie występuje przed przymiotnikiem i to cała filozofia.

Ciekawym słowem jest także aber, które oznacza ale, ależ. W języku polskim mówimy je na początku, np.:Ależ on jest piękny. W języku niemieckim natomiast "ależ" możemy zastosować zarówno na poczatku zdania, jak i w środku, z tym, że gdy znajduje się na początku oznacza zazwyczaj "ale", a w środku zdania oznacza "ależ" lub "ale" i jak to przetłumaczyć to zależy od kontekstu. Na przykład: Er ist aber nett - Ależ on jest miły. Możemy to samo zdanie również przetłumaczyć, jako: Ale on jest miły, ...... Możemy także po niemiecku powiedzieć: Aber er ist nett, ale to znaczy raczej nie "ależ", tylko zwykłe "ale" , np. ale to nie jest dobre.

Zadania kontrolne:

1. Proszę uzupełnić po niemiecku:

Frau Wagner ist (przecież) Arztin.

Herr Schwarz ist (ale) sehr energisch.

Fraulein Kahl ist doch (nie zawsze) sehr nett.

(Z pewnością) ist er doch (również) Arzt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz