Zaimki osobowe - Personalpronomen

Zaimki osobowe (Personalpronomen) zastępują osoby lub rzeczy. Są one odmieniane przez przypadki:
 • ich – ja
 • du – ty
 • er – on
 • sie – ona
 • es – ono
 • wir – my
 • ihr – wy
 • sie – oni, one
 • Sie – pan, pani, państwo
Jeżeli zwracamy się do osoby starszej bądź chcemy zachować formę, to używamy zwrotów grzecznościowych Sie / Ihnen, które piszemy zawsze wielką literą:
- Wo arbeiten Sie? - Bei Ford. (Gdzie pan/pani pracuje? / Gdzie państwo pracują?)

Zaimki osobowe w bierniku występują zawsze przed zaimkami osobowymi w celowniku:
Sie bringt der Mutter die Pralienen. Sie bringt sie ihr.


Tableka z zaimkami osobowymi w 4 przypadkach:

Nom. ich du er sie es wir ihr sie Sie
Gen.  meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
Dat.  mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
Akk. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie


Dla ułatwienia opanowania tego materiału zapamiętaj następujące rzeczy:
 • forma biernika (Akkusativ) zaimków sie (ona), es (ono), sie (oni) oraz Sie (Pan, Pani, Państwo) jest IDENTYCZNA jak forma mianownika.
 • celownik (Dativ) i biernik (Akkusativ) dwóch pierwszych osób liczby mnogiej, czyli wir (my) i ihr (wy), są takie same i brzmią odpowiednio: wir-uns-uns, ihr-euch-euch.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz